ESKİ BİNALAR FİLİZ EKİMİ_en-GB

ESKİ BİNALAR FİLİZ EKİMİ_en-GB

Eski Binalarda Filiz Ekimi

Bina güçlendirmesi işlemi yaparken amaç, herhangi bir yapının deprem anında en güvenli biçimde hareket etmesini sağlamaktır. Her binanın ve yapının (gerek yığma, gerek betonarme, gerekse çelik) deprem anında göstermiş olduğu titreşim hareketleri değişkenlik göstermektedir. Farklı deprem durumlarına göre farklılık gösteren titreşim hareketleri en doğru yöntemle uygulamaya alınması gerekir. Bina güçlendirme çalışmalarının etkili bir biçimde yapılabilmesi için iyi bir uzman kadro ve gerekli ekipmanların hazır olması gerekmektedir.

Türkiye deprem bölgesinde olduğu için güçlendirme nedenleri arasında en büyük etki deprem etkisinin meydana getirdiği yatay titreşimlerden meydana gelmektedir. Son yıllardaki depremlerde olan kayıpların bir çoğu statik projeye uygun olmayan tabiri caizse demirden çalmaktan meydana gelmiştir. Yapılan bu yanlışların başlıca nedenleri kolon kiriş birleşim yerlerinde bulunan etriyenin iyi bir şekilde sıkıştırılmamasından, beton yerleşimi ve kalitesinden meydana gelmektedir. Yapılmış olan detaylı araştırmalarda Türkiye’de yaşanmış olan depremlerde ortaya çıkan kayıpların bir çoğunun binalarda kullanılmış olan eski malzeme ve tekniklerin yetersiz kaldığı olarak tespit edilmiştir.

İnşaat mühendisliği ana bilim dalının binalarda statik tasarlama işlemi yaparken ilk hedefi, yapının deprem durumunda kararlı kararlı bir şekilde hareket etmesinin sağlanmasıydı. Herhangi bir deprem durumunda binanın ayakta kalabilmesi her zaman ilk tercih olmakla beraber olası büyük şiddetli bir depremde de en az hasar ve kayıpla depremin atlatılması beklenir. Bu hasarları minimum seviyeye indirgeyip, bir binayı yıkmak yerine, maliyeti en az seviyeye indirecek bir takım bina güçlendirme işlemleri yapmak gerekir. Bina güçlendirme işlemlerinde uzun yıllardır hizmet sağlayan  firmamız sizlere bu alanda profesyonel bir şekilde hizmet sunmaktadır.  

Bina Güçlendirme Uygulamaları Hangileridir?

Bina güçlendirme işlemlerinden en yaygın olanı, mantolama yöntemidir. Mantolama olarak ise Çelik, betonarme ve karbon lifli polimer ile güçlendirme yöntemleri oldukça yaygın olan bina güçlendirme işlemlerinden birisidir. Betonarme yapılarda ise en yaygın olanlar beton, çelik ve fiberbond başka bir deyişle karbon fiberidir. Fiberdont, yapısında reçine, karbon karışımı olan lifli yani elyaf bir malzeme yer almaktadır. Kolona sarılarak eşit seviyede güçlendirme sağlamaktadır. Kısa zaman içinde uygulamasıyla ve az orandaki maliyetiyle yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Maliyeti düşük olan bir diğer teknik ise filiz ekimi ya da duvar ekim tekniğidir. Bu teknik çelik örülerek meydana getirilen bir bina güçlendirme işlemidir. Binaların özellikleri bakımından bina güçlendirme çeşitleri de değişkenlik gösterir. Bina güçlendirme işlemleri, Mantolama ya da gömlek geçirme uygulaması, çelik mantolama, kolon mantolama, yeni ve eski betonları kaynaştırma, betonarme mantolama ve yaygınlığını koruyan epoksi enjeksiyon işlemidir.

To be notified of new opportunities, sign up for our newsletters.