KİMYASAL ENJEKSİYON_en-GB

KİMYASAL ENJEKSİYON_en-GB

KİMYASAL ENJEKSİYON NEDİR?

Kimyasal enjeksiyon sistemi uygulama işlemi likit yapısal malzemelerin beton ya da kaya alanı içindeki boşluklara, beton içine ve zemin içindeki çatlaklara kuvvetli basınçla enjekte edilmesine verilmiş olan bir isimdir. İnşaat mühendisliği sektörüne giren bu sistem çok önemli bir noktada faaliyet göstermektedir. Metro inşaatları, karayolları, tünellerin yapım aşamasında zeminin doldurulması ve sağlamlaştırılması ile binaların temel atma aşamaları işlemlerin tamamıdır.

İŞLEMİN ASIL AMACI 

Yeraltında yer alan kayaların içerisindeki boşlukların doldurulabilmesi ve uzun süreli sağlam zemin meydana getirilmesinde ilk ve öncelikli olarak yapılan işlemdir. Yeraltı zemini kaya olsa dahi aralarda çatlaklar ve boşluklar bulunur. Bu teknik ile zeminde yer alan suların dayanıklılıkları, sızdırmazlıkları ve eğer varsa yumuşaklıkları gidermektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse zeminin sağlamlaştırılarak üstüne inşaat yapılabilecek hale getirilmesidir. Kimyasal enjeksiyon sistemi özellikleri arasında zemin içinde kimyasal ile su reaksiyon haline girerek oldukça katı kaya etkisine dönüşmesi işlemidir. Bunun haricinde deprem gibi doğal afetlere karşı zeminin dayanıklı ve sağlam kalabilmesi sağlanır.

TEKNİKLERİ NELERDİR

İki çeşit uygulama tekniği vardır

  • Kimyasal enjeksiyon
  • Çimentolu enjeksiyon

İki çeşit teknikte de ortak kimyasal özelliklerin zemin içerisinde enjekte edilmiş olan gerek çimento şerbetli gerekse kimyasal madde uygulamaları olarak zemin içerisinde suyla birleştiği anda kimyasal reaksiyona girmesidir. Reaksiyon neticesinde ise zemin hacminde değişiklik yaparak zeminin yapısında bazı değişiklikler meydana getirebilir.

Kimyasal enjeksiyon yöntemleri sisteminin bir diğer özelliğine bakacak olursak, dayanıksız olan beton duvarların yer altında yer alan çelik boruların taşıma kapasitesini oldukça arttırmaktır. Uygulama teknikleri içinde farklı yöntemlerden biri permeasyon ismi verilen emdirme tekniği, diğeri ise yer değiştirme ismi verilen kompaksiyon tekniğidir.

Kullanıldığı Alanlar

Bu sistemin kullanıldığı alanlar günümüz teknolojisinde hızla artış göstermektedir. Özellikle mevcut teknolojik gelişmeler neticesinde geliştirilmiş olan yöntem daha da kimyasal anlamlarda değer katmış durumdadır. Buna bağlı nedenle de talepler bu yönteme oldukça fazla biçimde artma eğilimi gösterir. Genellikle kullanım alanlarını kısaca özetlemek gerekirse;

  • Barajlarda meydana gelebilecek su sızma ve kaçaklarında.
  • Büyük tünellerde meydana gelebilecek su sızmalarının ve su birikintilerinin önlenmesinde.
  • Zeminlerin güçlendirme ve dayanıklılıklarında kullanılmaktadır.

İnşaat mühendisliği alanında kullanılmakta olan uygulama yöntemleri gelişmekte olan teknoloji ile beraber sisteme çok sayıda yenilikler getirmektedir. Bu yenilikler kimyasal enjeksiyon maddelerinin uygulama teknikleri ve dayanıklılığı bakımından son derece önem arz etmektedir. Çok ciddi anlamda önem ifade eden kimyasal enjeksiyon su jeti hızıyla faaliyet göstermektedir. Sondaj işlemi ile hesaplanan derinliğe indirilir ve derinliğe inildiği zaman oldukça yüksek hızla işlem yapılır ve sonrasında yavaş bir şekilde çıkartılır.

Yapı temellerinin atılmasında da düzenli olarak kullanılan kimyasal enjeksiyon uygulaması, beton kolonların içerisindeki en ufak çatlak oluşumlardan bile girerek doldurma işlemi yapabilmektedir. Bu sistem ile binaların sağlam temeller üzerinde kurulması sağlanmış olur. Uygulama esnasında kullanılacak olan kimyasal enjeksiyon ürünlerinin, kayanın içine girme şekline göre değişiklik gösterme ihtimali vardır.

 Özellikle toprağı daha fazla istikrarlı bir biçimde tutan ve ayrıca dolgu için malzeme olarak kullanımlarda inşaat işlemi yapmaya olanak sağlayan bir yöntemdir. İstenilen toprak kalitesini elde edebilmek için başvurulan bu kimyasal teknik yağmur etkisiyle suyu emerek nemle deforme olan toprağı iyileştirmek amacıyla yapı uygulama alanlarında kullanılmaktadır. Nem ve kil gibi kimyasal durumlara karşı en etkili çözüm tekniklerinin başında gelmektedir.

Firmamız hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmeniz için tek yapmanız gereken belitmiş olduğumuz telefon numaralarından bizimle iletişime geçmenizdir.

To be notified of new opportunities, sign up for our newsletters.