MERDİVEN FİLİZ EKİMİ_en-GB

MERDİVEN FİLİZ EKİMİ_en-GB

Kimyasalla Demir Filiz Ekimi ve Merdiven Filiz Ekimi 

Betonarme yapılara yeni elemanların eklenmesi, güçlendirme nedeni ile çerçeve içlerine perde duvar yerleştirilmesi gibi uygulamalar eski beton ile yeni betonun kaynaşmalarını gerektirmektedir. Bu kaynaşma eski ve yeni betona ankrajlanmış filiz donatıları yardımı ile gerçekleşir.

Bildiğiniz gibi betonarme, donatı ile betonun beraber yük taşıması anlamına demektir. Donatı da çekme kuvvetlerini, beton basınç kuvvetlerini taşır. Beraber yük tasıma beton ile donatı içerisinde tam aderans, yapışma anlamına demektir. Donatı, inşaat demiri, kendisine gelen çekme gücünü beton ile ara yüzeyde yer alan yapışma kuvveti ile betona aktarmaktadır. Eğer donatı betona yeterli seviyede ya da uzunlukta konulmamış ise ya da betonla donatı içerisindeki yapışma yetersiz seviyede ise betonla donatı içindeki aderans kuvveti yetersiz kalmaya başlar ve demir betondan sıyrılma noktasına gelir. Eğer aderans yeterli ya da donatı yeterli seviyede konulmuş ise, donatı betondan kesinlikle sıyrılmaz.

Eski betonun içine yeni donatı ilave edebilmek için eski betonda bir delik açılması gerekir.

Daha sonra kimyasal içeriklere sahip olan cam tüp deliğe yerleştirilmeye başlanır. Ankraj Çubuğu tüpün üstüne çakılır. Tam bu esnada tüp darbe ile kırılarak çelik cıvata, beton saplama, demir filizi ile reaksiyon haline girerek uygulama işlemi gerçekleşmiş olur.

Uygulama alanları:

Sinema salonları, spor salonları, ağır işlevli dübellemeler demir filizi saplamaları, koltuk montajları, makine montajları, ray montajları, tünel kalıp uzay çatı sistemleri ankrajmanları gibi yerlerde Filiz Ekme işlemleri yapılmaktadır.

Uygulama Şekli :

– İstenilen çaptaki dübele delik açılma işlemi yapılır.

– Kimyasal içerikli cam tüp deliğe iyi bir şekilde yerleştirilir.

– Ankraj çubuğu tüpün üstüne çakılır.

– Bu sırada tüp darbe ile kırıldıktan sonra beton saplama (demir, çelik, civata, filiz) ile reaksiyon haline girerek tepbit işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Kullanım Alanları :

Demir filizi saplamaları, tünel kalıp ankrajmanları, makine montajları, ray montajları ve balkon korkuluk ankrajmanları, merdiven, hazır işlevli tüm dübellemeler, uzay çatı sistemleri ankrajmanları, yükleme testi hizmeti gibi konularda kullanımı gerçekleşmektedir.

To be notified of new opportunities, sign up for our newsletters.