YAPI GÜÇLENDİRME & ONARIM_en-GB

YAPI GÜÇLENDİRME & ONARIM_en-GB

CASE STUDIES

Yapı Güçlendirme

Firmamız tarafından yapılmakta olan bina yapı güçlendirme çalışmaları çok sayıda teknik ve ekipman ile gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında çalışmalarımıza start vermeden önce yetkin bir şekilde teknik ekip meydana getirerek binanın en ideal kuvvetlendirmeye sahip olmasını sağlıyoruz.

 

Firmamız olarak yapı kuvvetlendirme işlemi yaparken ilk amacımız yapının deprem gibi afetler karşısında güvenli bir biçimde hareket etmesini sağlamaktır. Çünkü her binanın deprem karşısında göstermiş olduğu titreşim hareketi farklılık göstermektedir. Bu farklı titreşim faaliyetlerine göre en doğru kuvvetlendirme yönteminin tespit edilmesi ve uygulamaya alınabilmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için ise bir dizi çalışmalar yapılması gerekmektedir. Çalışmanın etkin bir biçimde sağlanabilmesi için ise kaliteli bir teknik kadro ve gerekli olan en doğru ekipmanların temin edilmesi gerekiyor.

Türkiye’de son zamanlarda meydana gelen çok sayıda deprem mal ve can kaybına neden olmuş olup kayıpların çoğu kesimi binaların statik problemlerinden meydana gelmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’de meydana gelmiş olan depremlerde ortaya çıkan sonuçların ve kayıpların çoğunluğunun binalarda kullanılmış olan eski teknikler ve malzeme yetersizliği olarak tespit edilmiştir.

İnşaat mühendisliği ana bilim dalı olarak yapılarda ve binalarda statik tasarlama işlemi yapılırken ilk olarak beklenen yapının deprem karşısında kararlı bir şekilde hareket etmesinin sağlanmasıdır. Herhangi bir deprem durumunda binanın ayakta kalabilmesi ilk seçenek olmakla beraber olası büyük şiddetli depremlerde de en az zararla ve hasarla depremin atlatılması hedeflenmektedir

Firmamız olarak bu konu hakkında özellikle yeni yapılmış olan binalarda binanın statik bakımdan en mükemmel koşullarda inşa edilmesini sağlamaktayız. Bunun yanında eski binalarda kuvvetlendirme sistemi uygulanırken eski yöntemlerle inşa edilmiş çok sayıda binanın güçlendirme aşamalarında detaylı incelemeler sonucunda kararlar alınmaktadır.

KULLANILAN TEKNİKLER NELERDİR?

Firmamız tarafından bina yapı güçlendirme bakımından mantolama teknikleri kullanılarak hayata geçirilmektedir. Mantolama olarak çelik, betonarme ve karbon lifli polimer ile güçlendirme teknikleri kullanılmaktadır.

Betonarme Güçlendirme Tekniği

Betonarme bina ve yapı güçlendirme tekniği olarak çok yaygın bir biçimde kullanılmakta olan bu teknik aslına bakacak olursanız çok da yeni bir teknik değildir. Ancak binalarda sık bir şekilde kullanılan bu teknik bazı binalara fazla ağırlık sağlayacağından dolayı her yapıda tercih edilmesi mümkün değildir. Yapının deprem esnasında dengeli bir şekilde hareket etmesini engelleyen statik eksiklikler bulunmuş olduğu bölgeye yanal bakımdan betonarme perdeleri yapılarak uygulanan bu teknik, bina kirişi ve kolonlarda da uygun bir şekilde kullanılabilmektedir.

 

Çelik Güçlendirme Tekniği

Çelik kuvvetlendirme tekniği uygulanırken kiriş ve kolonlara çelik lamalar sararak kuvvetlendirme işlemi yapılır. Yöntem yaygın bir şekilde kullanılan bir teknik olup firmamız tarafından da bazı binalarda tercih edilir. Rijitlik hedefi daha az seviyede olan yapılarda daha çok tercih edilen ve bunun ana nedeni betonarmeye göre daha sünek bir malzeme olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanında çelik lamaların betonarme kuvvetlendirme işlemleri ile birlikte kullanılmış olduğu çok sayıda uygulama bulmak oldukça mümkündür. Bunun tercih edilebilmesi için ise yapının statik pozisyonunun detaylı bir şekilde analiz edilmesi gerekir.

Karbon Lifi Polimer   

Karbon lifi polimer yöntemi genel olarak eski binalarda daha fazla kullanılan bir teknik olup takviye bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Genel olarak kiriş ve kolonlarda zaman içinde meydana gelmiş demir korozyonlarının önüne geçebilmek ya da inşa edilmiş olan kiriş ve kolonların demir sıklaştırmasının yeterli düzeyde yapılmaması durumlarında kullanılır. Firmamız tarafından bu belirtilmiş olan yöntem çok sayıda uygulamada büyük bir titizlikle ve itinayla yapılmaktadır.

To be notified of new opportunities, sign up for our newsletters.